Aftaler om MED og arbejdsmiljø

MED-rammeaftalerne for henholdsvis kommunerne og regionerne er indgået mellem KL og Regionernes Lønnings- og Takstnævn, RLTN på den ene side og Forhandlingsfællesskabet på den anden.

I MED-håndbogen for henholdsvis kommuner og regioner kan du læse en kommenteret udgave af Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse. Rammeaftalens ordlyd er ledsaget af aftaleparternes fælles vejledning. Den fælles vejledning i håndbogen er dels en fortolkning af teksten, dels anvisninger på, hvordan rammeaftalen og protokollatet vil komme til at fungere i praksis.
Find MED-håndbogen her.

De lokale MED-aftaler er indgået af den enkelte kommune eller region og de lokale faglige organisationer. Du finder de lokale aftaler, som gælder for dit område, på jeres intranet.

Aftale om trivsel og sundhed dækker for henholdsvis kommunerne og regionerne og er indgået mellem KL og RTLN på den ene side og Forhandlingsfællesskabet på den anden. Den indeholder bl.a. bestemmelser om sygefraværssamtaler, sygefraværsstatistik, handlingsplaner for APV, indsats mod vold, mobning og chikane og indsats mod arbejdsbetinget stress. Læs mere og hent aftalerne her: vpt.dk