'

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse

  • Forside
  • Supplerende arbejdsmiljøuddannelse
image

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse

Arbejdsmiljørepræsentanter og ledere i arbejdsmiljøgrupper har ret til tilbud om supplerende uddannelse som opfølgning på den grundlæggende arbejdsmiljøuddannelse, så de kan vedligeholde og forny deres viden og arbejdsmetoder. I de første ni måneder efter afslutning af den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse har man ret til 2 dages uddannelse. De følgende år har man ret til 1,5 dages uddannelse årligt.

PUF tilbyder denne opfølgning som særligt tilpassede uddannelsesdage, hvor udgangspunktet er det lokale behov. Disse dage kan rekvireres til intern afholdelse i kommunen/regionen. PUF Underviseren vil drøfte form og indhold med repræsentanter for rekvirenten, så uddannelsesdagen bliver så konkret, relevant og lærerig som muligt for deltagerne.

Pris: 10.200 kr. v/op til 22 deltagere. 13.400 kr. v/23-30 deltagere. (+ transport, forplejning og evt. ophold til underviser)

Uddannelsesdage med strategisk fokus:

Uddannelsesdage med konkret, operationelt fokus:

Uddannelsesdage om centrale arbejdsmiljøtemaer:

Brancherettede uddannelsesdage: