Styrk arbejdsmiljøet i administrationen

PUF tilbyder uddannelsesdage målrettet arbejdsmiljøgrupper indenfor kommunal og regional administration. Vi tager udgangspunkt i netop de arbejdsmiljømæssige udfordringer, deltagerne står med i det daglige og inddrager kommunens/regionens arbejdsmiljøstrategi.

Eksempler på emner kan fx være:

  • APV: undersøgelse og opfølgning
  • Nedbring sygefraværet
  • Ergonomi: hvordan sikrer vi optimale arbejdsstillinger?
  • Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø
  • Forbedring af indeklimaet
  • Støjreduktion
  • Vold, mobning og chikane
  • Forebyggelse af ulykker

Deltagerne arbejder - med udgangspunkt i selvvalgte cases - med en konstruktiv tilgang til problemstillingerne. Når dagen er slut, har deltagerne fået nye metoder og ideer til at arbejde videre med emnerne hjemme på arbejdspladsen.

Uddannelsesdagen kan indgå i det lovpligtige tilbud om supplerende uddannelse for arbejdsmiljøgrupperne.