PUFs uddannelse i psykisk arbejdsmiljø for leder, tillidsrepræsentant (TR) og arbejdsmiljørepræsentant (AMR) styrker arbejdspladsernes samarbejde om - og handlekompetence til - at identificere, forebygge og håndtere problemer i det psykiske arbejdsmiljø.


Deltagerne arbejder allerede på uddannelsen med de konkrete udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø på deres egen arbejdsplads, så de bygger videre på eksisterende erfaringer.

Som deltager på uddannelsen får man desuden den nyeste viden om emnet, herunder regler på området.

Målet er, at leder, TR og AMR i fællesskab får:

  • fælles forståelse og sprog for at styrke det gode arbejdsmiljø med udgangspunkt i den daglige opgaveløsning og for at forebygge risici i det psykiske arbejdsmiljø på deres arbejdsplads
  • metoder til at gå undersøgende og analytisk til værks i forhold til at kunne forebygge og afdække arbejdsmiljøproblemer 
  • bedre forståelse for deres respektive roller i samarbejdet om arbejdsmiljøet
  • bedre forståelse af deres fælles handlemuligheder i forhold til at håndtere problemer i det psykiske arbejdsmiljø

Uddannelsen varer 1½ dag med cirka 6 uger imellem uddannelsesdagene. Deltagerne bliver på den første kursusdag introduceret til en konkret model, som de skal bruge til at samarbejde om et selvvalgt emne mellem kursusdagene. På den sidste dag følges der op på de foreløbige resultater, og deltagerne aftaler nye mål.

Uddannelsen er designet til, at leder, TR og AMR (TRIO) deltager sammen på uddannelsen. Det er derfor en forudsætning, at alle 3 roller fra den samme arbejdsplads er repræsenteret ved tilmelding. Uddannelsesdagen kan indgå i det lovpligtige tilbud om supplerende uddannelse for arbejdsmiljøgrupperne og/eller som klippekortmodul ifølge MED-aftalen.


PUF tilbyder denne uddannelse på to måder:

Lukket, internt hold i den enkelte kommune/region

Ved de lukkede interne hold tilrettelægges uddannelsen i dialog mellem PUF-underviseren og en repræsentant for kommunen/regionen for at sikre den bedst mulige lokale forankring. For eksempel kan de lokale retningslinjer inddrages, eller lokale nøglepersoner kan medvirke som gæsteundervisere. Uddannelse kan, hvis det ønskes, forlænges til 1+1 dag, eller der kan evt. tilkøbes yderligere opfølgning.

 

Åbne hold med direkte tilmelding

På de åbne hold kan man tilmelde sig som samlet gruppe, så de tre roller leder, arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant er med på forløbet. I kommer så på kursus sammen med andre tilsvarende grupper fra andre arbejdspladser.


Nedenfor kan du høre, hvordan uddannelsen har skabt værdi for arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø i Børnehaven Valhalla. AMR og TR Tina Veilbæk og Leder Tina Nielsen havde et par inspirerende dage og fremhæver bl.a. de nye værktøj og erfaringsudvekslingen med de andre deltagere som særligt berigende.Form

Uddannelsen kan tilrettelægges enten som 1 + ½ dag eller 1 + 1 dag med mellemliggende samarbejde i TRIO

Pris

Åbne hold: Prisen pr. deltager på åbne hold er 2.700 kr. plus moms (gældende pris i 2023).

Lukkede hold: Prisen pr. påbegyndt uddannelsesdag er 10.200 kr. + moms ved op til 22 deltagere og 13.400 kr. + moms ved 23-30 deltagere. Dertil kommer underviserens udgifter til kørsel, evt. overnatning og forplejning. 

Tilmelding/bestilling

Åbne hold:
Se aktuelle hold og tilmeld via PUFs kursussystem

Lukkede hold:
Kontakt PUF på puf@puf.dk for bestilling

Download infoark om uddannelsen