Styrk indsatsen mod stress

Stress er stadig et markant arbejdsmiljøproblem på de offentlige arbejdspladser. Et tæt samarbejde i hele arbejdsmiljøorganisationen er nødvendigt for at styrke trivsel og undgå stress.

Arbejdsmiljøgruppen står med det daglige ansvar for at identificere, forebygge og håndtere stress ud fra de retningslinjer, der er aftalt i MED.

På denne uddannelsesdag vil ledere og arbejdsmiljørepræsentanter få viden og metoder til at løfte denne opgave.

Eksempler på emner kan fx være:

  • Hvad siger kommunens/regionens stressretningslinjer?
  • Hvad skaber trivsel og modvirker stress?
  • Hvordan opdager og identificerer vi stress på arbejdspladsen?
  • Arbejdstilrettelæggelse, som forebygger stress
  • Håndtering af stress i praksis – hvem har ansvar for hvad?
  • Hvor kan vi hente hjælp?

Uddannelsesdagen kan indgå i det lovpligtige tilbud om supplerende uddannelse for arbejdsmiljøgrupperne.

PUF tilrettelægger kursusdagen i samarbejde med den kommune eller region, der bestiller den, så indholdet tilpasses de lokale aftaler og forhold iøvrigt. Kontakt en relevant leder eller HR-afdelingen, hvis du er interesseret i komme på sådan et kursus i den kommune/region, hvor du er ansat.