'

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

 • Forside
 • Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

ARBEJDSMILJØUDDANNELSE

PUF er specialiseret i at udbyde arbejdsmiljøuddannelsen til kommuner og regioner. Det foregår på to forskellige måder:
- på interne hold for medarbejderne i en bestemt kommune eller region.
- på hold hvor flere kommuner er gået sammen om at arrangere uddannelsen.

Deltagerne

Deltagerne på arbejdsmiljøuddannelsen er primært arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere, der er medlem af arbejdsmiljøorganisationen. Ny arbejdsmiljørepræsentanter eller ledere i en arbejdsmiljøgruppe skal inden tre måneder efter udpegning/valg have gennemført arbejdsmiljøuddannelsen.

Desuden kan andre ledere og medarbejdere med opgaver og engagement vedrørende arbejdsmiljø, for eksempel medlemmer af MED-udvalg, have udbytte af at deltage i uddannelsen.

Indhold

Arbejdsmiljøuddannelsen tilpasses den enkelte kommune/region og de konkrete deltagere. Indholdet omfatter:

 • Kommunens/regionens arbejdsmiljøorganisation og -strategi
 • Det gode arbejdsmiljø
 • Dine opgaver i arbejdsmiljøgruppen
 • Arbejdsmiljøgruppen i MED-organisationen
 • Det gode samarbejde i arbejdsmiljøgruppen
 • Sådan påvirker I holdninger og kultur
 • Forebyggelse gennem risikovurdering
 • APV og trivselsmåling
 • Det psykiske arbejdsmiljø
 • Det fysiske arbejdsmiljø
 • Arbejdsulykker og erhvervssygdomme
 • Eksterne samarbejdspartnere

Som et led i uddannelsen skal du gennemføre en praktisk opgave, som kobler uddannelsens indhold med dine opgaver i arbejdsmiljøgruppen i din egen organisation.

Form

PUF-arbejdsmiljøunderviseren tager afsæt i dine og de øvrige deltageres forudsætninger og erfaringer fra jeres egne arbejdspladser. I vil få rig lejlighed til at udveksle erfaringer og dele viden.

Uddannelsesbevis

PUF udsteder uddannelsesbevis, når du har deltaget i de 22 timer på den grundlæggende arbejdsmiljøuddannelse og gennemført den praktiske opgave samt udfyldt den elektroniske evaluering.