Certificering - hvad gør vi?

Når kommuner og regioner beslutter sig for at arbejde frem mod arbejdsmiljøcertificering, skal arbejdsmiljøgrupperne i arbejdstøjet. Certificering kræver omtanke og masser af konkret arbejde, men gevinsterne venter på lang sigt. Certificering kræver en systematisk tilgang til arbejdsmiljøarbejdet. På denne uddannelsesdag får I inspiration til at komme i gang – eller hjælp til at komme videre i processen. Ud fra deltagernes behov vil vi fokusere på fx:

  • Formelle krav til certificering
  • Roller og opgaver for arbejdsmiljøgruppen
  • Kommunikation med certificeringsbureauet – og med kollegerne/medarbejderne
  • Metoder
  • Dilemmaer ved certificering
  • Kompetenceudvikling før, under og efter certificering

Når dagen er slut, er deltagerne et skridt tættere på at kunne begynde på en certificeringsproces – eller genoptage processen med fornyet energi.

PUF tilrettelægger kursusdagen i samarbejde med den kommune eller region, der bestiller den, så indholdet tilpasses de lokale aftaler og forhold iøvrigt. Kontakt en relevant leder eller HR-afdelingen, hvis du er interesseret i komme på sådan et kursus i den kommune/region, hvor du er ansat.

Uddannelsesdagen kan indgå i det lovpligtige tilbud om supplerende uddannelse for arbejdsmiljøgrupperne.