Omstilling og udvikling

Omstilling, udvikling, besparelser og strukturændringer er et vilkår i offentlig virksomhed, som kan påvirke arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljøorganisationen skal være med til at afbøde de eventuelle negative konsekvenser og sætte fokus på de positive muligheder, forandringen kan medføre.

Denne uddannelsesdag tager udgangspunkt i deltagernes konkrete udfordringer i den aktuelle kommune/region, og vi fokuserer på:

  • Hvilken rolle, pligter og muligheder har AMO ved forandringer?
  • Hvilke holdepunkter findes i lov, MED-aftale og retningslinjer?
  • Hvordan tænkes arbejdsmiljø konkret ind i en forandring?
  • Kommunikation i organisationen under forandringsprocessen
  • Håndtering af eventuelle krisereaktioner
  • Metoder til at skabe klarhed og fokusere på mulighederne

PUF tilrettelægger kursusdagen i samarbejde med den kommune eller region, der bestiller den, så indholdet tilpasses de lokale aftaler og forhold iøvrigt. Kontakt en relevant leder eller HR-afdelingen, hvis du er interesseret i komme på sådan et kursus i den kommune/region, hvor du er ansat.

Uddannelsesdagen kan indgå i det lovpligtige tilbud om supplerende uddannelse for arbejdsmiljøgrupperne.