Styrk arbejdsmiljøet i miljø og forsyning

PUF tilbyder uddannelsesdage målrettet arbejdsmiljøgrupper på de offentlige arbejdspladser, der står for forsyning, vedligeholdelse af grønne områder, renovation mv. Vi tager udgangspunkt i netop de arbejdsmiljømæssige udfordringer, deltagerne står med i det daglige og inddrager kommunens arbejdsmiljøstrategi.

Eksempler på emner kan fx være:

  • APV: undersøgelse og opfølgning
  • Nedbringelse af sygefravær
  • Forebyggelse af ulykker
  • Ergonomi: hvordan sikrer vi optimale arbejdsstillinger?
  • Kemiske og biologiske påvirkninger
  • Støjreduktion
  • Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø

Deltagerne arbejder - med udgangspunkt i selvvalgte cases - med en konstruktiv tilgang til problemstillingerne. Når dagen er slut, har deltagerne fået nye metoder og ideer til at arbejde videre med emnerne hjemme på arbejdspladsen.

Uddannelsesdagen kan indgå i det lovpligtige tilbud om supplerende uddannelse for arbejdsmiljøgrupperne.