Det er ekstremt vigtigt for en arbejdsplads, at der er psykologisk tryghed, fordi det betyder, at man sammen kan udføre kerneopgaven og arbejde med kontinuerligt at udvikle kvaliteten. Men den psykologiske tryghed kommer ikke af sig selv.

 

FORMÅL

Det overordnede formål med dette klippekortmodul er at give MED-udvalget kendskab til begrebet psykologisk tryghed og metoder til at styrke den psykologiske tryghed i MED-udvalget og i organisationen.

 

INDHOLD

Psykologisk tryghed opstår, når mennesker i et arbejdsfællesskab oplever, at man kan stille spørgsmål, komme med gode ideer og kritik, vise sin tvivl og usikkerhed uden, at det får negative konsekvenser for en selv.

Begrebet matcher godt med det overordnede formål for MED-samarbejdet – at kvalificere ledelsens beslutninger gennem medindflydelse og medbestemmelse samt at samarbejde om gode arbejdsforhold. Her er psykologisk tryghed helt centralt, hvis alle i udvalget skal komme til orde. 

Det konkrete formål og indhold for kursusdagen fastlægges i dialog mellem underviser og repræsentanter for udvalget på baggrund af udvalgets behov – med udgangspunkt i følgende:

  • Kendskab til begrebet psykologisk tryghed og betydningen for arbejdspladsen
  • Metoder til at styrke den psykologiske tryghed på sit eget område
  • Inspiration til at arbejde videre efter kursusdagen 

 

FORM OG METODE

Kursusdagen tilrettelægges med korte oplæg, gruppearbejde og opsamlinger i plenum, som giver fælles læring og indsigt. Der er fokus på at deltagerne selv skal være aktive og drøfte relevante emner og udfordringer med hinanden, som de kender det fra samarbejdet i eget MED-udvalg. På den måde bliver dagens indhold konkret og nærværende.

 

FLEKSIBELT TILBUD

Alle MED-udvalgsmedlemmer har ifølge MED-rammeaftalen ret til en årlig supplerende uddannelsesdag, når de har taget den obligatoriske MED-grunduddannelse. Den supplerende uddannelse kaldes ”klippekortmoduler”, og de kan afholdes fleksibelt fra få timer til en hel kursusdag. 

Dette modul er rettet mod et samlet udvalg, men det kan også gennemføres for et blandet hold af deltagere fra forskellige udvalg, blot alle har den grundlæggende MED-uddannelse i forvejen.

Form

Fra et par timer til en hel kursusdag. Formen er fleksibel og aftales med rekvirenten

Pris

Prisen pr. påbegyndt uddannelsesdag er 10.200 kr. + moms ved op til 22 deltagere og 13.400 kr. + moms ved 23-30 deltagere

Tilmelding/bestilling

Kontakt PUF på puf@puf.dk for bestilling