PUF søger MED-undervisere

PUF SØGER MED-UNDERVISERE – SKAL DET VÆRE DIG?

Har du lyst til at undervise på MED-uddannelsen og dermed understøtte et bedre arbejdsmiljø på kommunale og regionale arbejdspladser?

Så er det dig, vi søger som ny MED-underviser i Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF).

Som PUF MED-underviser skal du undervise på MED-grunduddannelsen, og du vil også få mulighed for at afholde supplerende MED-uddannelse (MED-klippekortmoduler) for MED-udvalg i kommuner og regioner. 

Hvervet som PUF MED-underviser er en spændende opgave, som giver dig masser af mulighed for personlig og faglig udvikling. Du bliver en del af et landsdækkende undervisernetværk, og du deltager i kompetenceudvikling i PUF Akademi.

MED-grunduddannelsen og MED-klippekortmodulerne skal klæde MED-udvalgene på til MED-samarbejdet, så de kender MED-aftalen og derigennem kan bidrage til at styrke og udvikle samarbejdet mellem medarbejderrepræsentanter og ledelse på de kommunale og regionale arbejdspladser.

Det er de centrale parter, der udpeger PUF-underviserne. For at blive udpeget skal du:

  • have et bredt kendskab til kommunale/regionale forhold.
  • være ansat i en kommune, region eller faglig organisation.
  • have erfaring med samarbejde mellem forskellige fagområder i en kommune/region (f.eks. via arbejdet som arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant, MED-medlem, HR-konsulent, sekretær for et MED-udvalg eller leder).
  • have erfaring med mundtlig formidling/undervisning.
  • have en voksenpædagogisk grunduddannelse af 120 timers varighed eller tilsvarende - eller være indforstået med at tage den inden for de første seks måneder efter din tiltræden[1].

Som person lægger vi vægt på, at du:

  • kan formidle stoffet nøgternt i forhold til partsinteresser.
  • anerkender værdien i og lægger vægt på konstruktivt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. 
  • kan undervise med et personligt engagement og respekt for den enkelte deltagers forudsætninger.

Du bliver klædt på til opgaven som PUF MED-underviser i PUF Akademi, som er et forum for kompetenceudvikling, netværk og videndeling for MED- og arbejdsmiljøundervisere. PUF afholder udgiften til MED-underviseruddannelsen.

PUF-undervisere bliver aflønnet i henhold til Finansministeriets cirkulære om vederlæggelse m.v. af timelønnet undervisning.

Du skal indstilles skriftligt af enten din faglige organisation eller af arbejdsgiveren i din kommune/region. Klik her for at downloade en blanket til dette.

Du skal gøre din arbejdsgiver opmærksom på, at du ansøger om at blive PUF-underviser, så I kan aftale, hvordan din daglige leder kan tilrettelægge arbejdet i dit fravær. Du skal kunne få fri uden løn til at afholde mindst 12 uddannelsesdage om året, hvor PUF betaler dig underviserhonorar. Dertil kommer fravær med løn i forbindelse med din deltagelse i MED-underviseruddannelsen og derefter to opkvalificeringsdage årligt i PUF Akademi. 

I forbindelse med din ansøgning skal du derfor indsende en underskrevet tilkendegivelse om, at din leder er indforstået. Klik her for at downloade en blanket til dette.

Vi modtager og behandler løbende ansøgninger. Vedlæg dit CV samt indstilling fra enten din arbejdsgiver eller din faglige organisation samt accept fra din nærmeste leder. Send det til Parternes Uddannelsesfællesskab på mailadressen puf@puf.dk. 

Du er meget velkommen til at kontakte PUF uformelt på forhånd for en snak om, hvorvidt du lever op til de krav, der er beskrevet ovenfor, eller hvordan du evt. kan komme til det. Kontakt sekretariatsleder Jens Nørlem på jn@puf.dk eller på 2916 2091.

[1] Udgiften til uddannelsen afholdes ikke af PUF.