Undgå muskel- og skeletbesvær

Muskel-skelet besvær er et af hovedindsatsområderne i den nationale strategi for at forbedre arbejdsmiljøet. Årsagen er, at ømhed i nakken og stivhed i leddene med tiden kan udvikle sig til sygdom og funktionsbesvær – og i visse tilfælde være invaliderende. Det har ikke alene store konsekvenser for de mennesker, der rammes, men også for arbejdspladserne og samfundet. Arbejdsmiljøgrupperne må derfor gøre en systematisk indsats for at forebygge muskel-skelet besvær, og det handler denne uddannelsesdag om.

Uddannelsesdagen tilpasses de lokale forhold, og den kan efter ønske tage udgangspunkt i forskellige emner såsom:

  • Viden om belastninger, der giver muskel-skelet besvær
  • Viden om og metoder til forebyggelse
  • Ergonomi
  • Metoder til den gode forflytning
  • Systematisk arbejde med at skabe gode vaner på arbejdspladsen
  • Samspil mellem fysisk og psykisk arbejdsmiljø
  • Lokale erfaringer, retningslinjer og ressourcer om emnet

PUF tilrettelægger kursusdagen i samarbejde med den kommune eller region, der bestiller den, så indholdet tilpasses de lokale aftaler og forhold iøvrigt. Kontakt en relevant leder eller HR-afdelingen, hvis du er interesseret i komme på sådan et kursus i den kommune/region, hvor du er ansat.

Dagen kan indgå i det lovpligtige tilbud om supplerende uddannelse for arbejdsmiljøgrupperne.