Sundhedsfremme

Sundhedsfremme er et middel til at skabe attraktive arbejdspladser. Arbejdsmiljøgruppen er en vigtig aktør, når det gælder indsatsen for at fremme sundheden. Emnet hænger naturligt sammen med APV, trivselsmåling, indsats mod sygefravær og andre af arbejdsmiljøgruppens opgaver.

Formålet med denne uddannelsesdag er at give viden om sundhedsfremme og inspiration til at fortsætte og udvikle den lokale indsats.

Indhold:

  • Retningslinjer for sundhedsfremme i den konkrete region/kommune
  • KRAM-faktorerne: Kost, rygning, alkohol, motion.
  • Det udvidede sundhedsbegreb: sundhed er meget mere end KRAM
  • Dilemmaer i arbejdet med sundhedsfremme: hvor går grænsen for, hvad der er privat, og hvad arbejdspladsen kan blande sig i?
  • Lokale erfaringer og ressourcer, som arbejdsmiljøgruppen kan trække på i den konkrete indsats

Dagen kan indgå i det lovpligtige tilbud om supplerende uddannelse for arbejdsmiljøgrupperne.

PUF tilrettelægger kursusdagen i samarbejde med den kommune eller region, der bestiller den, så indholdet tilpasses de lokale aftaler og forhold iøvrigt. Kontakt en relevant leder eller HR-afdelingen, hvis du er interesseret i komme på sådan et kursus i den kommune/region, hvor du er ansat.