MED-aftalen beskriver rammerne for MED-udvalgets arbejde samt hvilke opgaver, udvalget skal arbejde med. Men hvordan får man samarbejdet til at fungere godt i praksis, så MED faktisk skaber værdi for samarbejdet om kerneopgaven? Det er temaet for denne uddannelsesdag.

 

FORMÅL

Det overordnede formål med denne kursusdag er at udvikle MED-udvalgets evner inden for samarbejde og kommunikation.

 

INDHOLD

De konkrete mål og indhold for kursusdagen fastlægges i dialog mellem underviser og repræsentanter for MED-udvalget på baggrund af udvalgets behov. 

Dagen kan overordnet tones i to retninger:

  1. Det formelt-metodemæssige - Arbejdet med forretningsorden, dagsorden, referat og inddragelse af baglandet før, under og efter MED-møderne.
  2. Det værdimæssige - Hvordan kan man arbejde systematisk med at opbygge tillid og anerkendelse af hinandens synspunkter i MED-samarbejdet?

 

FORM OG METODE

Kursusdagen tilrettelægges med korte oplæg, gruppearbejde og opsamlinger i plenum, som giver fælles læring og indsigt. Der er fokus på at deltagerne selv skal være aktive og drøfte relevante emner og udfordringer med hinanden, som de kender det fra samarbejdet i eget MED-udvalg. På den måde bliver dagens indhold konkret og nærværende.

 

FLEKSIBELT TILBUD

Alle MED-udvalgsmedlemmer har ifølge MED-rammeaftalen ret til en årlig supplerende uddannelsesdag, når de har taget den obligatoriske MED-grunduddannelse. Den supplerende uddannelse kaldes ”klippekortmoduler” og de kan afholdes fleksibelt fra få timer til en hel kursusdag.

Dette modul er rettet mod et samlet udvalg, men det kan også gennemføres for et blandet hold af deltagere fra forskellige udvalg, blot alle har den grundlæggende MED-uddannelse i forvejen.


Form

Fra et par timer til en hel kursusdag. Formen er fleksibel og aftales med rekvirenten

Pris

Prisen pr. påbegyndt uddannelsesdag er 10.200 kr. + moms ved op til 22 deltagere og 13.400 kr. + moms ved 23-30 deltagere

Tilmelding/bestilling

Kontakt PUF på puf@puf.dk for bestilling