Fra sygefravær til nærvær

Sygefraværet er højt i kommuner og regioner – til skade for de syge, de syges kolleger, arbejdspladsen og samfundsøkonomien. Arbejdsmiljøforskerne anslår, at en væsentlig del af sygefraværet kan undgås ved at forbedre arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljøgruppen har en nøglerolle i denne forbindelse.

Formålet med denne dag er at give jer viden om emnet samt ideer og metoder til at gøre en indsats for at reducere sygefraværet på jeres arbejdspladser.

Indholdet tilpasses de lokale forhold, men kan blandt andet fokusere på:

  • Lokale retningslinjer og statistikker for sygefravær
  • Begrebsafklaring om rammer og regler: sygefraværssamtaler, mulighedserklæring, lovkrav og overenskomstmæssige aftaler
  • Arbejdsmiljøgruppens opgaver i forhold til sygefravær, herunder sygefravær og APV
  • Samspil mellem MED-udvalget, arbejdsmiljøgruppen og TR vedr. sygefravær
  • Dilemmaer og gråzoner ved sygefravær: hensyn til privatlivet, mandags-syge mv.
  • Motivation og nærvær
  • Metoder til at arbejde konkret med sygefravær på arbejdspladsen, fx skånsom tilbagevenden fra sygdom

PUF tilrettelægger kursusdagen i samarbejde med den kommune eller region, der bestiller den, så indholdet tilpasses de lokale aftaler og forhold iøvrigt. Kontakt en relevant leder eller HR-afdelingen, hvis du er interesseret i komme på sådan et kursus i den kommune/region, hvor du er ansat.

Dagen kan indgå i det lovpligtige tilbud om supplerende uddannelse for arbejdsmiljøgrupperne.