Hovedudvalget skal både styre, navigere og holde udkig efter trusler og muligheder i horisonten. En uddannelsesdag kan give ny energi og inspiration til rollen som leder af den lokale MED-organisation.


INDHOLD

Hovedudvalget spiller en meget vigtig rolle som inspirator, rollemodel og leder af den lokale MED-organisation.

Dette klippekortmodul sætter hovedudvalgets opgaver og arbejdsform i centrum og hjælper udvalget med at skabe en fælles retning på MED-samarbejdet.

Fokus for klippekortmodulet aftales i dialog mellem underviseren og repræsentanter for udvalget – med udgangspunkt i et eller flere af disse punkter:

  • Vi kridter banen op – brush-up på MED-aftalen
  • Hovedudvalgets arbejdsmiljøopgaver
  • Hovedudvalgets rolle som leder af den lokale MED-organisation
  • Hovedudvalgets mulighed for at arbejde strategisk
  • Hovedudvalgets kommunikation
  • Hovedudvalgets interne arbejdsform
  • Hovedudvalgets rolle og opgaver


FORMÅL

Måske har udvalget nogle helt konkrete fokuspunkter eller udfordringer, som I har brug for at rykke fremad på. Gennem dialogen med underviseren på forhånd er I selv med til at fastlægge det konkrete formål for kursusdagen. På den måde bliver der sammenhæng mellem denne dag og de emner, MED-udvalget allerede arbejder med i forvejen. 


FLEKSIBELT TILBUD

Alle MED-udvalgsmedlemmer har ifølge MED-rammeaftalen ret til en årlig supplerende uddannelsesdag, når de har taget den obligatoriske MED-grunduddannelse. Det gælder også hovedudvalgsmedlemmer.

Måske er det svært at få plads til en hel dag i kalenderen? Så start med en halv dag. Modulet kan afholdes fleksibelt fra få timer til en hel kursusdag.

Form

Fra et par timer til en hel kursusdag. Formen er fleksibel og aftales med rekvirenten

Pris

Prisen pr. påbegyndt uddannelsesdag er 10.200 kr. + moms ved op til 22 deltagere og 13.400 kr. + moms ved 23-30 deltagere

Tilmelding/bestilling

Kontakt puf@puf.dk for at høre nærmere eller bestille en kursusdag