Styrk arbejdsmiljøet på sygehuset

PUF tilbyder uddannelsesdage målrettet arbejdsmiljøgrupper på sygehusene, hvor vi tager udgangspunkt i netop de arbejdsmiljømæssige udfordringer, deltagerne står med i det daglige. Regionens arbejdsmiljøstrategi inddrages.

Eksempler på emner kan fx være:

  • Ergonomi: hvordan sikrer vi optimale arbejdsstillinger?
  • Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø
  • Støjreduktion
  • Hudbelastning
  • Beskyttelse mod kemiske og biologiske påvirkninger
  • Forebyggelse af ulykker
  • Forbedring af indeklimaet

Deltagerne arbejder - med udgangspunkt i selvvalgte cases - med en konstruktiv tilgang til problemstillingerne. Når dagen er slut, har deltagerne fået nye metoder og ideer til at arbejde videre med emnerne hjemme på arbejdspladsen.

Uddannelsesdagen kan indgå i det lovpligtige tilbud om supplerende uddannelse for arbejdsmiljøgrupperne.