Styrk arbejdsmiljøet for rengøringsfolk

PUF tilbyder uddannelsesdage målrettet arbejdsmiljøgrupper for rengøringspersonale i kommuner og regioner. Vi tager udgangspunkt i netop de arbejdsmiljømæssige udfordringer, deltagerne står med i det daglige og inddrager kommunens/regionens arbejdsmiljøstrategi.

Eksempler på emner kan fx være:

  • APV: undersøgelse og opfølgning
  • Nedbringelse af sygefraværet
  • Ergonomi: hvordan sikrer vi optimale arbejdsstillinger?
  • Hudbelastning
  • Kemiske påvirkninger
  • Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø
  • Forebyggelse af ulykker

Deltagerne arbejder - med udgangspunkt i selvvalgte cases - med en konstruktiv tilgang til problemstillingerne. Når dagen er slut, har deltagerne fået nye metoder og ideer til at arbejde videre med emnerne hjemme på arbejdspladsen.

Uddannelsesdagen kan indgå i det lovpligtige tilbud om supplerende uddannelse for arbejdsmiljøgrupperne.