Målet med denne uddannelsesdag er at give inspiration til, hvordan MED-udvalget konkret kan være med til at skabe og udvikle et bæredygtigt arbejdsliv i balance på det arbejdsområde, udvalget dækker.


INDHOLD

Kursusdagen sætter fokus på MED’s rolle i forhold til at skabe et bæredygtigt arbejdsliv: Hvilke trends på arbejdsmarkedet kommer til at påvirke den lokale arbejdsplads og den konkrete løsning af kerneopgaven? Hvilke gevinster kan vi opnå ved at udvikle mere bæredygtige rammer?

I får en fælles viden og forståelse af de mega-trends, der præger arbejdslivet for tiden. Og I kan dykke ned i et eller flere emner som f.eks. 

  • Arbejdslivets faser: Hvordan bliver arbejdspladsen et godt sted at være for medarbejdere i alle aldre? skal MED-udvalget drøfte en livsfase-politik?
  • Sundhedsfremme: hvordan holder vi os sunde og raske, så vi kan holde til at arbejde hele livet?
  • Nye digitale teknologier: Hvordan sikrer vi gode processer om ny teknologi? De rette kompetencer til rette opgaver? 
  • Klima og miljøhensyn: Hvilken betydning kan overordnede trends som klimabevidsthed, miljøpolitik, genbrug osv. få for arbejdspladsen? Kommer der krav udefra, og vil udvalget selv gøre noget proaktivt?
  • Fleksible ansættelsesformer: Vil nye former for tilknytning af arbejdskraft kræve MED-udvalgets opmærksomhed? Vil der komme øget udlicitering, som kan bringe MED-aftalens bestemmelser herom i spil?
  • Løsningen af kerneopgaven sammen med borgerne, erhverv og civilsamfund: Hvad betyder det for det professionelle arbejdsfællesskab?

MED-udvalget er med sin brede repræsentation fra hele arbejdspladsen det naturlige forum for at drøfte, hvordan alt dette påvirker arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. 

Den konkrete vægtning af indholdet aftales og tilpasses den enkelte organisation ved et formøde med underviseren. I kan vælge at fokusere på et eller flere af de konkrete emner, eller I kan vælge et mere generelt oplæg som udgangspunkt for en fælles afklaring på kursusdagen.

 

FORMÅL

Det overordnede mål med dagen er at give inspiration til, hvordan MED-udvalget konkret kan være med til at skabe og udvikle et bæredygtigt arbejdsliv. Gennem dialogen med underviseren fastlægger I selv det konkrete formål for kursusdagen. På den måde bliver der sammenhæng mellem denne kursusdag og de emner, MED-udvalget allerede arbejder med i forvejen. 

 

FLEKSIBELT TILBUD

Alle MED-udvalgsmedlemmer har ifølge MED-rammeaftalen ret til en årlig supplerende uddannelsesdag, når de har taget den obligatoriske MED-grunduddannelse. Den supplerende uddannelse kaldes ”klippekortmoduler”.

Det kan afholdes fleksibelt fra få timer til en hel kursusdag. Modulet er rettet mod et samlet udvalg, men det kan også gennemføres for et blandet hold af deltagere fra forskellige udvalg, blot alle har den grundlæggende MED-uddannelse i forvejen.

Form

Fra et par timer til en hel kursusdag. Formen er fleksibel og aftales med rekvirenten

Pris

Prisen pr. påbegyndt uddannelsesdag er 10.200 kr. + moms ved op til 22 deltagere og 13.400 kr. + moms ved 23-30 deltagere

Tilmelding/bestilling

Kontakt puf@puf.dk for at høre nærmere eller bestille en kursusdag

Download infoark om modulet