I de kommende år vil en række mega-trends gøre sig gældende på de kommunale og regionale arbejdspladser. Hvordan kommer disse trends til at påvirke den konkrete løsning af kerneopgaven? Hvilke gevinster kan vi opnå ved at udvikle mere bæredygtige rammer? Og hvilken rolle spiller MED, når det kommer til et bæredygtigt arbejdsliv?

 

FORMÅL

Formålet med denne uddannelsesdag er at give inspiration til, hvordan MED-udvalget konkret kan være med til at skabe og udvikle et bæredygtigt arbejdsliv i balance på det arbejdsområde, udvalget dækker.

 

INDHOLD

I får en fælles viden og forståelse af de mega-trends, der præger arbejdslivet for tiden, og I kan dykke ned i et eller flere emner som f.eks. 

  • Arbejdslivets faser: Hvordan bliver arbejdspladsen et godt sted at være for medarbejdere i alle aldre? Skal MED-udvalget drøfte en livsfase-politik?
  • Sundhedsfremme: Hvordan holder vi os sunde og raske, så vi kan holde til at arbejde hele livet?
  • Nye digitale teknologier: Hvordan sikrer vi gode processer for ny teknologi? De rette kompetencer til rette opgaver? 
  • Klima og miljøhensyn: Hvilken betydning kan overordnede trends som klimabevidsthed, miljøpolitik, genbrug osv. få for arbejdspladsen? Kommer der krav udefra, og vil udvalget selv gøre noget proaktivt?
  • Fleksible ansættelsesformer: Vil nye former for tilknytning af arbejdskraft kræve MED-udvalgets opmærksomhed? Vil der komme øget udlicitering, som kan bringe MED-aftalens bestemmelser herom i spil?
  • Løsningen af kerneopgaven sammen med borgerne, erhverv og civilsamfund: Hvad betyder det for det professionelle arbejdsfællesskab?

MED-udvalget er med sin brede repræsentation fra hele arbejdspladsen det naturlige forum for at drøfte, hvordan disse emner påvirker arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. 

Den konkrete vægtning af indholdet aftales og tilpasses den enkelte organisation ved et formøde med underviseren. I kan vælge at fokusere på et eller flere af de konkrete emner, eller I kan vælge et mere generelt oplæg som udgangspunkt for en fælles afklaring på kursusdagen.


FORM OG METODE

Kursusdagen tilrettelægges med korte oplæg, gruppearbejde og opsamlinger i plenum, som giver fælles læring og indsigt. Der er fokus på at deltagerne selv skal være aktive og drøfte relevante emner og udfordringer med hinanden, som de kender det fra samarbejdet i eget MED-udvalg. På den måde bliver dagens indhold konkret og nærværende.

 

FLEKSIBELT TILBUD

Alle MED-udvalgsmedlemmer har ifølge MED-rammeaftalen ret til en årlig supplerende uddannelsesdag, når de har taget den obligatoriske MED-grunduddannelse. Den supplerende uddannelse kaldes ”klippekortmoduler”, og de kan afholdes fleksibelt fra få timer til en hel kursusdag. 

Dette modul er rettet mod et samlet udvalg, men det kan også gennemføres for et blandet hold af deltagere fra forskellige udvalg, blot alle har den grundlæggende MED-uddannelse i forvejen.Form

Fra et par timer til en hel kursusdag. Formen er fleksibel og aftales med rekvirenten

Pris

Prisen pr. påbegyndt uddannelsesdag er 10.200 kr. + moms ved op til 22 deltagere og 13.400 kr. + moms ved 23-30 deltagere

Tilmelding/bestilling

Kontakt PUF på puf@puf.dk for bestilling

Download infoark om modulet