Værktøjer til arbejdsmiljøet

Her er en række links, der henviser til gode værktøjer og materialer.  For overblikkets skyld har vi inddelt dem i fem grupper:

Materialer om arbejdsmiljøgruppens arbejde
APV-metoder, Samarbejdet i arbejdsmiljøgruppen, Introduktion af nye medarbejdere, Anmeldelse af arbejdsulykker m.m.

Materialer om psykisk arbejdsmiljø
Stress, Vold og trusler, Mobning og konflikter, Høje følelsesmæssige krav m.m.

Materialer om samarbejde og social kapital
Forandringsprocesser, Samarbejde, Social kapital, Arbejdstid og balance, Teamarbejde m.m.

Materialer om fysisk arbejdsmiljø
Ergonomi, indeklima, smitterisiko, stikskader m.m.

Materialer om arbejdsskader
Forebyggelse af ulykker, fald- og snubleulykker m.m.

Skema til personlig handlingsplan