God kommunikation er en forudsætning for at MED-organisationen kan sikre medindflydelse og medbestemmelse for alle medarbejdere. Alligevel oplever mange MED-udvalg et behov for at forbedre kontakten til resten af arbejdspladsen og den øvrige MED-organisation. Gør kommunikation og sammenhængskraft til tema for den årlige klippekort-uddannelsesdag i MED-udvalget og styrk samarbejdet om kerneopgaven!


FORMÅL

Det overordnede formål med denne uddannelsesdag er at give inspiration til, hvad MED-udvalget selv kan gøre for at skabe bedre kommunikation og dermed styrke sammenhængskraften i MED-systemet.


INDHOLD

De konkrete mål og indhold for kursusdagen fastlægges og tilpasses i dialog mellem underviser og repræsentanter for MED-udvalget på baggrund af udvalgets behov. 

Der tages afsæt i følgende punkter:

  • Stil skarpt på udvalgets kommunikationsforpligtelser og –behov 
  • Opnå større bevidsthed om styrker og svagheder i jeres kommunikation
  • Lær at arbejde med kommunikation før, under og efter MED-møder
  • Lær at bruge konkrete redskaber til at styrke kommunikationen i MED-systemet


FORM OG METODE

Kursusdagen tilrettelægges med korte oplæg, gruppearbejde og opsamlinger i plenum, som giver fælles læring og indsigt. Der er fokus på at deltagerne selv skal være aktive og drøfte relevante emner og udfordringer med hinanden, som de kender det fra samarbejdet i eget MED-udvalg. På den måde bliver dagens indhold konkret og nærværende.


FLEKSIBELT TILBUD

Alle MED-udvalgsmedlemmer har ifølge MED-rammeaftalen ret til en årlig supplerende uddannelsesdag, når de har taget den obligatoriske MED-grunduddannelse. Den supplerende uddannelse kaldes ”klippekortmoduler”, og de kan afholdes fleksibelt fra få timer til en hel kursusdag. 

Dette modul er rettet mod et samlet udvalg, men det kan også gennemføres for et blandet hold af deltagere fra forskellige udvalg, blot alle har den grundlæggende MED-uddannelse i forvejen.Form

Fra et par timer til en hel kursusdag. Formen er fleksibel og aftales med rekvirenten

Pris

Prisen pr. påbegyndt uddannelsesdag er 10.200 kr. + moms ved op til 22 deltagere og 13.400 kr. + moms ved 23-30 deltagere

Tilmelding/bestilling

Kontakt PUF på puf@puf.dk for bestilling