OM PUF

PUF blev etableret i 2003 som et samarbejde mellem KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet om at udvikle og gennemføre MED-, SU- og arbejdsmiljøuddannelse. PUF blev i 2007 udvidet med PUF Akademi.


Mission

PUF skal bidrage til en velfungerende regional og kommunal sektor for borgerne, og til at kvaliteten af den kommunale og regionale service fortsat udvikles. Det gør PUF ved at udvikle, udbyde og formidle uddannelsesaktiviteter i samarbejde, arbejdsmiljø og lokale forhandlingsforhold på det kommunale og regionale arbejdsmarked.


Vision

Uddannelserne skal medvirke til at understøtte medarbejdere og ledere i forhold til at indgå i udviklingen og kvalificeringen af kommunerne og regionernes personalepolitiske arbejde og kvalificere ledelses- og medarbejderrepræsentanter til ud fra et helhedsperspektiv at indgå i et samarbejde om løsning af kerneopgaverne.