Forebyg ulykker

Der sker stadig for mange arbejdsulykker i kommuner og regioner. Omkostningerne er store, både for de ramte, kollegerne og arbejdsgiveren. Mange af ulykkerne kan undgås, hvis risikoen analyseres, og forebyggelsen sættes i system.

Risikovurdering, ulykkesanalyse og forebyggelse er temaet for denne supplerende uddannelsesdag for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere.

Indhold:

  • Hvordan kan vi lære af ulykker og nærved-ulykker?
  • Risikoanalyse
  • Hvem er mest udsat?
  • Metoder og principper for forebyggelse
  • Opbygning af en sikkerhedskultur
  • Arbejdsmiljøgruppens rolle og ansvar for ulykker og forebyggelse
  • Den strategiske opgave for MED vedrørende forebyggelse af ulykker

Deltagerne får – udover en øget bevidsthed om problemet – en række konkrete redskaber, de kan anvende på deres egen arbejdsplads.

PUF tilrettelægger kursusdagen i samarbejde med den kommune eller region, der bestiller den, så indholdet tilpasses de lokale aftaler og forhold iøvrigt. Kontakt en relevant leder eller HR-afdelingen, hvis du er interesseret i komme på sådan et kursus i den kommune/region, hvor du er ansat. Uddannelsesdagen kan indgå i det lovpligtige tilbud om supplerende uddannelse for arbejdsmiljøgrupperne.