Samspil mellem MED og AMG

Arbejdsmiljøgrupperne og MED-udvalgene udgør tilsammen arbejdsmiljøorganisationen i kommunen og regionen. Jo bedre samarbejde mellem udvalgene og grupperne, jo bedre kan I sammen sikre et godt arbejdsmiljø.

På denne uddannelsesdag fokuserer vi på bl.a.:

  • Klar rollefordeling mellem MED og arbejdsmiljøgrupper (hvem gør hvad?)
  • Kommunikation i arbejdsmiljøorganisationen (hvordan taler vi sammen?)
  • Årshjul som sikkerhed for fælles synlige mål (hvad bruger vi kræfterne på?)
  • Hvordan opsamles arbejdsmiljøgruppernes viden, så MED-udvalgene kan bruge den, når der lægges strategi for arbejdsmiljøindsatsen? (hvordan sikrer vi tilbagemelding i systemet?)

Når dagen er slut, har deltagerne fået metoder til at skabe et tillidsfuldt samarbejde mellem arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg.

PUF tilrettelægger kursusdagen i samarbejde med den kommune eller region, der bestiller den, så indholdet tilpasses de lokale aftaler og forhold iøvrigt. Kontakt en relevant leder eller HR-afdelingen, hvis du er interesseret i komme på sådan et kursus i den kommune/region, hvor du er ansat.

Uddannelsesdagen kan indgå i det lovpligtige tilbud om supplerende uddannelse for arbejdsmiljøgrupperne.