MED-grunduddannelsen

MED-grunduddannelsen sætter fokus på MED-samarbejdet som en aktivitet, der skal skabe værdi for samarbejdet om kerneopgaven og understøtte trivsel på arbejdspladsen.
Deltagerne får en grundig og struktureret introduktion til det formelle aftalegrundlag for MED-samarbejdet og til MED-idéen.


Omfang

MED-grunduddannelsen varer 14, 8 timer.
PUF tilrettelægger uddannelsen fleksibelt efter aftale med den enkelte kommune/region.


Indhold

Deltagerne lærer på uddannelsen om:

  • MED-idéen og formålet i den lokale MED-aftale
  • Kompetenceforhold i MED
  • Opgaver i MED-udvalget
  • Information og drøftelse (medindflydelse)
  • Retningslinjer (medbestemmelse)

Pædagogik

MED-grunduddannelsen skal være konkret, relevant og nærværende. Derfor tager den afsæt i den lokale MED-aftale i samspil med MED-rammeaftalen.
Grunduddannelsen benytter metoder, der sikrer læring og forankring af læring i deltagernes daglige samarbejde. Deltagerne bruger deres egne erfaringer, når de løser opgaverne på uddannelsen.


Materialer

Hver deltager får en personlig ”Vær MED”-bog, som de bruger undervejs på MED-grunduddannelsen og efter endt uddannelse. Bogen omfatter aftaletekster, opgaver mv.


Obligatorisk for alle medlemmer i MED

Parterne har aftalt, at alle ledere og medarbejdere i MED-udvalg skal deltage i MED-grunduddannelsen inden for det første funktionsår.


Muligheder efter MED-grunduddannelsen

Efter MED-grunduddannelsen har medlemmer af MED-udvalg jf. MED-Rammeaftalens bilag 13 hvert år ret til tilbud om supplerende MED-uddannelse (klippekort).
PUF tilbyder en række forskellige klippekort og udvikler også gerne klippekort målrettet den enkelte kommune/region eller det enkelte MED-udvalg.


Grundlaget for MED-uddannelsen

MED-rammeaftalens bilag 13 om MED-uddannelse er det formelle grundlag for MED-uddannelsen. Du finder det i MED-håndbogen.