Materialer om arbejdsskader

image

Materialer om arbejdsskader

1. Materialer på Arbejdsmiljøweb
Arbejdsmiljøweb er hovedside for BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration. På Arbejdsmiljøweb og en vifte af tematiske 'dattersider' findes en lang række materialer og værktøjer om forebyggelse, anmeldelse og opfølgning på arbejdsulykker. Alle materialerne er specielt rettet mod offentlige arbejdspladser.

Se en samlet oversigt over BFAs materialer om ulykker her

Gode materialer fra Arbejdsmiljøweb:

  • Branchevejledning: Undgå ulykker: Hvad er en arbejdsulykke, hvordan skal arbejdsulykker anmeldes, principperne for at forebygge arbejdsulykker, organiseringen af indsatsen på arbejdspladsen og særlige risici på forskellige typer arbejdspladser.
  • Skema til risikovurdering: Hjælper arbejdsmiljøgruppen til at lave risikovurderinger/risikoanalyser – fx forud for, at en arbejdsopgave sættes i gang, eller som led i en APV-proces.
  • Flip-flap: Ulykker.Kan bruges til at sætte en dialog i gang om ulykker på jeres arbejdsplads fx som opstart til et personalemøde, teammøde eller temadag om emnet.
  • Kvikguide: Forebyg arbejdsulykker: Inspiration til, hvordan I gør status over arbejdsulykker hos jer, hvordan I kommer i gang med handling, samt hvilke værktøjer I kan gribe fat i.
  • Forebyg fald- og snubleulykker: Hent vejledning, gode tips og kampagnematerialer, der kan støtte jer i arbejdet med at forebygge fald- og snubleulykker. Specielt rettet mod hospitaler, dag- og fritidstilbud, døgntilbud og pleje.
  • Forebyg forflytningsulykker: Hent Forflytningsguiden, Forflytningspyramiden og andre gode materialer om god forflytning og forebyggelse - og se meget mere på hjemmesiden Forflyt.dk.
  • Forebyg stik- og skæreskader: Hjemmesiden arbejdsmiljoweb.dk er et ressourcested om forebyggelse af stik- og skæreskader med viden, cases, værktøjer og gode råd til arbejdsmiljøgruppen.

Se også om forebyggelse af vold og trusler i linksamlingen om psykisk arbejdsmiljø.

2. Materialer fra Arbejdstilsynet

  • Tema: Undgå arbejdsulykker: Her har Arbejdstilsynet samlet sine vejledninger og andre materialer om forebyggelse af ulykker, om analyse af ulykker og om opfølgning og anmeldelse af ulykker.
  • Metode til analyse af arbejdsulykker: En guide, vejledning og dialogværktøj til brug for arbejdsmiljøgruppens analyse og opfølgning på ulykker.

3. Materialer fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø