Materialer om samarbejde og social kapital

Materialer om Samarbejde og social kapital

1. Materialer på Arbejdsmiljøweb
Arbejdsmiljøweb er hovedside for BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration. På Arbejdsmiljøweb og en vifte af tematiske 'dattersider' findes en lang række materialer og værktøjer om samarbejde og social kapital. Alle materialerne er specielt rettet mod offentlige arbejdspladser.

Overblik: Se alle BFA's værktøjer om social kapital

Anbefalede materialer fra BFA Velfærd og Offentlig Administration:

  • Social Kapital: er et videnshæfte og seks konkrete værktøjer Hæftet Social kapital retter sig mod ledere med personaleansvar og andre, der er optagede af at udvikle trivsel og produktivitet på arbejdspladsen. I hæftet får du en introduktion, fem øvelser og interview med fire arbejdspladser, der har afprøvet øvelserne.
  • Kom videre med social kapital: Til dig, der allerede kender til social kapital og gerne vil et skridt længere i arbejdet. Hæftet går tæt på centrale ledelsesudfordringer i arbejdet med social kapital. Hver udfordring belyses ud fra teoretiske begreber, praktiske øvelser og tjeklister samt erfaringer fra to arbejdspladser.
  • Social kapital på social & sundhedsområdet: Pjecen er inspiration til alle jer, der har lyst til at stimulere jeres samarbejde på arbejdspladser i kommuner og regioner. Med smagsprøver på, hvordan I kan komme i gang med social kapital og nogle gode råd til processen undervejs.
  • Stærke samarbejdsrelationer: Til alle på uddannelsesområdet, der gerne vil vide mere om, hvad social kapital er, og hvordan man kan arbejde med den i praksis. Hæftet veksler mellem korte introduktioner, praktiske øvelser og erfaringer fra fire uddannelsesinstitutioner.
  • Styrk den sociale kapital: En pakke med 9 små hæfter med metoder og værktøjer til udvikling af den sociale kapital på jeres arbejdsplads. Specielt rettet mod social- og sundhedsområdet.
  • Når team trives: Inspiration til at løfte teamsamarbejdet op på et højere niveau – til gavn for både opgaveløsningen og det psykiske arbejdsmiljø. I hæftet beskrives teamorganiseringens potentielle gevinster, typiske faldgruber, forudsætninger for succes samt erfaringer fra velfungerende team i specielt i uddannelsessektoren.

2. Materialer fra Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø
I december 2018 udgav forskningscentret en opdateret drejebog om, hvordan man kan arbejde med Social kapital på arbejdspladsen som led i et temanyhedsbrev om emnet.