Engskrænten Det giver mening

Trivsel og godt samarbejde kan aflæses direkte på bundlinjen

MED-udvalget på Plejehjemmet Engskrænten i Rødovre afholdt i marts 2012 en dag om social kapital. Deltagerne kastede sig med energi og engagement ud i drøftelserne af, hvordan Engskrænten kan blive en endnu bedre arbejdsplads. Der var enighed om, at dagen gav masser af konkret og brugbart input til MED-udvalgets arbejde.

Formand Kate Dybdal Gjerstrup (th): "Det giver rigtig god mening at koble begreberne i social kapital til vores arbejde i hverdagen og vores værdigrundlag. Det var godt at komme dybere omkring begreberne i social kapital."

Næstformand Line Nordlund Hilskov (tv): "Det var godt at få konkrete redskaber. SMARTe mål er en genial metode til at sætte realistiske mål for arbejdet og styrke den sociale kapital. Det var dejligt at opleve kollegernes engagement og vores fællesskab."