MED og arbejdsmiljøarbejdet

MED-udvalget er den strategiske drivkraft for arbejdsmiljøarbejdet.

Med udgangspunkt i mål for arbejdsmiljøindsatsen og retningslinjer for sygefravær, trivsel, ulykkesstatistik mv. skaber MED-udvalget rammerne for et systematisk arbejde med forebyggelse. Det kræver et fælles fokus at løfte den opgave.

Denne uddannelsesdag kan hjælpe MED-udvalget med at gøre status på indsatsen, opdatere sin viden og lære metoder til at skærpe det strategiske fokus på arbejdsmiljø - og dermed gøre arbejdsmiljøet bedre sammen med arbejdsmiljøgrupperne. 

Formålet med klippekortmodulet er at skabe viden, holdning og handling i arbejdsmiljøarbejdet, særligt i forhold til det strategiske arbejdsmiljøarbejde i MED-udvalgene.

Det konkrete formål og indhold for kursusdagen fastlægges i dialog mellem underviser og repræsentanter for udvalget på baggrund af udvalgets behov – med udgangspunkter i disse punkter:

  • Opdatering på udvalgets viden om lov- og aftalegrundlaget for MED-udvalgets opgaver med arbejdsmiljøet
  • Status på MED-udvalgets arbejdsmiljøopgaver, herunder udvalgets eksisterende retningslinjer
  • Metoder til udvalget til at analysere og anvende den viden, der indsamles gennem fx trivselsmålinger, APV, ulykkesstatistikker mv.
  • Inspiration til MED-udvalget til at styrke dialogen med arbejdsmiljøgrupperne i samspillet mellem det strategiske og operationelle arbejdsmiljøarbejde
  • Skabelse af sammenhæng mellem de forskellige niveauer i MED-organisationen
  • Arbejde med metoder og værktøjer, som kan styrke den strategiske arbejdsmiljøindsats.

Klippekortmodulet kan afholdes fleksibelt fra få timer til en hel kursusdag. 

Det er rettet mod et samlet udvalg, men det kan også gennemføres for et blandet hold af deltagere fra forskellige udvalg, blot alle har den grundlæggende MED-uddannelse i forvejen.

Alle MED-medlemmer har jf. MED-rammeaftalen ret til en årlig uddannelsesdag, som i aftalen kaldes et ”MED-klippekortmodul”. Denne kursusdag er sådan et MED-klippekortmodul.