'

MED og arbejdsmiljø

MED-udvalget har ansvar for arbejdsmiljøarbejdet. Men hvad betyder det helt konkret i praksis? Og hvordan løfter MED-udvalget opgaven bedst muligt?

På uddannelsesdagen tager vi med udgangspunkt i den lokale MED-aftale fat i:
- MED-udvalgets arbejdsmiljøopgaver
- Arbejdsmiljøperspektivet i alle MED-udvalgets opgaver
- Rollefordelingen mellem MED-udvalget og arbejdsmiljøgrupperne
- Metoder til at arbejde systematisk med arbejdsmiljøet
- Konkrete arbejdsmiljøemner, der er relevante for deltagerne: fx sygefravær, stress, vold etc.

Dagen kan afholdes for samlede MED-udvalg eller individuelle deltagere fra forskellige udvalg.
MED-klippekortmodulet tilrettelægges i en dialog mellem PUF MED-underviseren og repræsentanter for rekvirenten for at sikre den bedst mulige lokale forankring.