MED og Budget

Prioritering af opgaver og ressourcer

MED har en central rolle som forum for drøftelse af, hvordan ressourcer og opgaver skal prioriteres. De aktuelle udfordringer i forhold til økonomi, omstilling og effektivisering i kommuner og regioner kalder på samarbejde og grundige drøftelser i MED. Hvor skal vi hen? Hvilke veje kan vi gå?

Når MED drøfter budget, bliver ledelsens beslutningsgrundlag kvalificeret. Nyttig detailviden om opgaver og organisation kommer frem. Det giver et bedre grundlag for at træffe beslutninger om omstilling og effektivisering. Til gavn for borgerne, organisationen og medarbejderne.

Økonomien sætter rammerne for opgaveløsning og samarbejde i kommuner og regioner. MED har jvf. MED rammeaftalen en vigtig opgave i budgetprocessen. MED-udvalgene har vigtige bidrag at yde, for at ressoucerne anvendes så hensigtsmæssigt som muligt.

MED-udvalgene skal være klædt på til opgaven. Det bliver de med PUF uddannelsesdag om budget. Her lærer de om:

  • Reglerne for MED-udvalgets inddragelse i budgetprocessen
  • Procedureretningslinjer for MED og budget
  • MED og årets gang med budget (budgethjulet)
  • Rammerne for budgetlægningen
  • Det konkrete budget
  • MED-udvalgets roller og opgaver i forhold til budgetprocessen.

Vi tilpasser form og indhold i uddannelsesdagen til det konkrete MED-udvalg, så indholdet bliver konkret, relevant og nærværende for deltagerne.