MED og mangfoldighed

Mangfoldighed og attraktive arbejdspladser

Et kig i krystalkuglen peger på, at der bliver "kamp om arbejdskraften". Vi har udsigt til stor afgang fra arbejdsmarkedet og en betydelig mindre tilgang. Det stiller krav til arbejdspladserne i kommuner og regioner. De skal være attraktive, for at vi kan rekruttere og fastholde medarbejdere og have kapacitet til at løse kerneopgaven.

MED er det oplagte omdrejningspunkt for indsatsen. Derfor har PUF udviklet et særligt uddannelsestilbud om mangfoldighed med afsæt i MED. Hvordan kan I i jeres MED-udvalg arbejde med at udvikle en personalepolitik, der understøtter mangfoldighed og attraktive arbejdspladser.

Mangfoldige arbejdspladser er en forudsætning for, at vi fremover kan fastholde og rekruttere medarbejdere til regioner og kommuner. Mangfoldighed kan bidrage til at gøre arbejdspladsen mere attraktiv for os alle.

Som ordet signalerer, dækker mangfoldighed over mange aspekter: Det kan være mangfoldighed i forhold til etnicitet, køn, alder, livsfase, uddannelsesbaggrund og handicap. I ved i jeres MED-udvalg selv, hvilke aspekter, det vil være særligt relevant at arbejde med på jeres arbejdsplads.

På en PUF uddannelsesdag om mangfoldighed bliver jeres MED-udvalg klædt på til at arbejde med følgende spørgsmål:
Hvordan bliver personalepolitikken mangfoldig?
På hvilke områder har vi især behov for at udvikle mangfoldighed?
Hvad skal der til?
Hvad er mangfoldighed? For dig? For din kollega? For borgeren?
Hvordan kan I gribe arbejdet an?


Vi tilpasser form og indhold i uddannelsesdagen til det konkrete MED-udvalg, så indholdet bliver konkret, relevant og nærværende for deltagerne.