MED og stress

Stop stress - skab trivsel i fællesskab

MED, SU og arbejdsmiljøorganisation har vigtige opgaver i forhold til stress. Stress er stadig et markant arbejdsmiljøproblem på de offentlige arbejdspladser. En indsats i forhold til arbejdsbetinget stress er én af de vigtigste udfordringer på arbejdspladserne i kommuner og regioner.

Stress skaber store problemer for den enkelte, for arbejdspladsen og i sidste ende for den kerneydelse, som kommunen eller regionen skal yde til borgerne. Det rummer derfor store gevinster for alle parter at styrke de forhold på arbejdspladsen, der forebygger stress og fremmer trivsel.

MED, SU og arbejdsmiljøorganisation har brug for en fælles platform for at kunne yde en fokuseret indsats på dette felt. Derfor har PUF udviklet et særligt uddannelsestilbud om stress. Her kan MED, SU og arbejdsmiljøorganisation blive klædt på til opgaven. På uddannelsesdagen lærer deltagerne bl.a. om følgende emner:

  • Hvad er MED/SU's opgave?
  • Hvad tager arbejdsmiljøgrupperne sig af?
  • Hvordan laver man en god retningslinje, som gør nytte på arbejdspladserne?
  • Hvordan kan kompetenceudvikling forebygge stress?

PUF tilbyder en uddannelsesdag om stress for MED-udvalg på alle niveauer. Vi tilpasser form og indhold i uddannelsesdagen til det enkelte MED-udvalg, så indholdet bliver konkret, relevant og nærværende for deltagerne.