Roller og opgaver i MED

Som medlem af et MED-udvalg kan det være svært at gennemskue, hvordan beslutninger egentlig bliver truffet. Hvilke ledere beslutter hvad? Og hvad beslutter politikerne? Hvis det er uklart, vil det også være uklart, på hvilket MED-niveau en sag skal behandles.

Formålet med denne kursusdag er at give MED-udvalget et klart billede af MED-samarbejdet i en større sammenhæng, så man derved skaber større overblik og forståelse for hinandens roller og den fælles opgave.

Kursusdagen er rettet mod samlede MED-udvalg, der gerne vil blive bevidste om og fokuserede på deres roller og opgaver.

Det konkrete formål og indhold for kursusdagen fastlægges i dialog mellem underviser og repræsentanter for udvalget på baggrund af udvalgets behov – med udgangspunkter i disse punkter:

  • Fælles skarphed på roller og opgaver
  • Fælles overblik over, hvor beslutningerne bliver truffet i kommunen/regionen, og hvem der rent faktisk træffer beslutningerne
  • Fælles forståelse af ”rette niveau” i MED
  • Fælles forståelse for, hvordan information og drøftelse giver værdi for kerneopgaven

Klippekortmodulet kan afholdes fleksibelt fra få timer til en hel kursusdag. 

Det er rettet mod et samlet udvalg, men det kan også gennemføres for et blandet hold af deltagere fra forskellige udvalg, blot alle har den grundlæggende MED-uddannelse i forvejen.

Alle MED-medlemmer har jf. MED-rammeaftalen ret til en årlig uddannelsesdag, som i aftalen kaldes et ”MED-klippekortmodul”. Denne kursusdag er sådan et MED-klippekortmodul.