Trivsel og sundhed

MED som dynamo i indsatsen for trivsel, sundhed og attraktive arbejdspladser

Det handler om kerneopgaven. Det er den MED skal samarbejde om.
Trivsel, sundhed og godt samarbejde er afgørende for kommuner og regioners evne til at levere kerneopgaven til borgerne. Derfor skal der fokus på de forhold, der fremmer trivsel, sundhed og arbejdsglæde.
Aftale om trivsel og sundhed (OK-2008 og OK-2011) omfatter en vifte af initiativer, som har til formål at understøtte trivsel og sundhed på de kommunale og regionale arbejdspladser. MED udvalg i kommuner og regioner har til opgave at omsætte aftalen til konkrete lokale indsatser, bl.a. ved at udarbejde konkrete retningslinjer.
PUF tilbyder en række uddannelsesdage for MED udvalg på alle niveauer, som giver MED-udvalgene en stærk platform for arbejdet med at omsætte Aftale om trivsel og sundhed til konkret handling. Vi tilpasser uddannelsesdagene til det enkelte MED-udvalg, så indholdet bliver konkret, relevant og nærværende for deltagerne.
Deltagerne får viden om deres roller, opgaver og muligheder, når det gælder:

  • Sundhedsfremme
  • Sygefravær
  • Trivselsmåling og APV
  • Stress
  • Vold, mobning og chikane.

Vi tager naturligvis afsæt i jeres lokale MED-aftale, arbejdsmiljøpolitik, personalepolitik m.v., ligesom vi knytter den røde tråd til de indsatser, MED-udvalget eller kommunen/regionen allerede har iværksat.