Vold og trusler

Skab trivsel trods vold og trusler

Vold og trusler fra borgere, der reagerer negativt på mødet med medarbejdere i det offentlige, er et stigende problem.

MED- og arbejdsmiljøorganisationen er et vigtigt omdrejningspunkt for at skabe trivsel og godt arbejdsmiljø trods truslerne. I MED-udvalget kan ledelse og medarbejdere aftale retningslinjer for, hvordan vold og trusler om vold forebygges og håndteres på arbejdspladsen. Er der behov for kompetenceudvikling? Kan vi ændre procedurer, fysisk indretning etc.? Udvalget kan også aftale retningslinjer for trivselsskabende aktiviteter.

PUF tilbyder en uddannelsesdag, hvor udgangspunktet er:

  • Det arbejdsmiljømæssige ansvar for at skabe trygge arbejdspladser for de ansatte.
  • Den samfundsmæssige opgave, der skal løftes på arbejdspladsen
  • MED-udvalgets forpligtelser og muligheder for at bidrage konstruktivt til at skabe trivsel og imødegå vold og trusler.

Dagen kan tilrettelægges for MED-udvalg og/eller arbejdsmiljøgrupper. Vi tilrettelægger dagen i en tæt og lydhør dialog med de lokale parter, så deltagerne lærer noget, der kan omsættes til direkte handling på arbejdspladserne.