PUF søger arbejdsmiljøundervisere

PUF SØGER NYE ARBEJDSMILJØUNDERVISERE – SKAL DET VÆRE DIG?

Har du lyst til at undervise på den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse – og dermed understøtte et bedre arbejdsmiljø på kommunale og regionale arbejdspladser?

Så er det måske dig, vi søger som ny arbejdsmiljøunderviser i Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF). 

Hvervet som PUF-arbejdsmiljøunderviser er en spændende opgave, som giver dig masser af mulighed for personlig og faglig udvikling. Du bliver en del af et landsdækkende undervisernetværk, og du deltager i kompetenceudvikling i PUF Akademi.

For at kunne udpeges som PUF arbejdsmiljøunderviser skal du:

  • have gennemført Arbejdstilsynets arbejdsmiljøunderviseruddannelse eller planlægge at gennemføre den indenfor det nærmeste år[1].
  • have gennemgået en arbejdsmiljøuddannelse eller på anden vis opnået viden om arbejdsmiljøforhold.
  • have deltaget i praktisk arbejdsmiljøarbejde i mindst et år indenfor de seneste fem år.
  • have en voksenpædagogisk grunduddannelse af 120 timers varighed eller tilsvarende – eller planlægge at tage den inden for det nærmeste år[2].
  • have relevant undervisningserfaring i mindst tre måneder.
  • være indstillet på at undervise på mindst fire hold á 3 dage årligt samt deltage i mindst to dages årlig kompetenceudvikling i PUF Akademi.
  • have erfaring med samarbejde om arbejdsmiljø i en kommune/region (f.eks. via arbejdet som erfaren arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant, MED-medlem, HR-konsulent, sekretær for et MED-udvalg eller leder).
  • være ansat i en kommune, region eller faglig organisation.

Det er de centrale parter, der udpeger arbejdsmiljøunderviserne. Parterne lægger særlig vægt på, at du kan formidle stoffet nøgternt i forhold til partsinteresser. Du skal derfor indstilles af hovedudvalget i din kommune/region. Klik her for at downloade en blanket til dette.

Du kommer til at vedligeholde dine kompetencer som PUF-arbejdsmiljøunderviser i PUF Akademi, som er et forum for kompetenceudvikling, netværk og videndeling for MED- og arbejdsmiljøundervisere. Som PUF-arbejdsmiljøunderviser betaler du ikke for at deltage i aktiviteter i PUF Akademi.

Hvis du ikke er ansat i en funktion, hvor undervisning på arbejdsmiljøuddannelsen naturligt indgår som en del af jobbet, skal du gøre din arbejdsgiver opmærksom på, at du ansøger om at blive PUF-underviser, så I kan aftale, hvordan din daglige leder kan tilrettelægge arbejdet i dit fravær. Du skal kunne få fri uden løn til at afholde mindst 12 uddannelsesdage om året, hvor PUF betaler dig underviserhonorar. Dertil kommer fravær med løn i forbindelse med din deltagelse i MED-underviseruddannelsen og derefter to opkvalificeringsdage årligt i PUF Akademi. 

I forbindelse med din ansøgning skal du derfor indsende en underskrevet tilkendegivelse om, at din leder er indforstået. Klik her for at downloade en blanket til dette.

PUF-undervisere, som underviser udenfor egen kommune/region, bliver aflønnet i henhold til Finansministeriets cirkulære om vederlæggelse m.v. af timelønnet undervisning.

Vi modtager og behandler løbende ansøgninger. Vedlæg dit CV samt indstilling fra enten din arbejdsgiver eller din faglige organisation samt accept fra din nærmeste leder. Send det til Parternes Uddannelsesfællesskab på mailadressen puf@puf.dk.

 Du er meget velkommen til at kontakte PUF uformelt på forhånd for en snak om, hvorvidt du lever op til de krav, der er beskrevet ovenfor, eller hvordan du evt. kan komme til det. Kontakt sekretariatsleder Jens Nørlem på jn@puf.dk eller på 2916 2091.

[1] Udgiften til uddannelsen afholdes ikke af PUF.

[2] Udgiften til uddannelsen afholdes ikke af PUF.